T E R V E T U L O A TILAISUUKSIIMME!

                          Psalmi 96:1-4a

1 Laulakaa Herralle uusi laulu! Laula Herralle, maa, laulakaa
  Herralle, maan asukkaat!                
2 Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään! Kertokaa
  päivästä päivään ilosanomaa hänen avustaan.                                          
3 Julistakaa hänen kunniaansa. Ilmoittakaa hänen ihmetekojaan
  kaikille kansoille.    
4 Suuri on Herra, ylistäkää häntä! Pelätkää häntä, hän on
  jumalista korkein.
5 Eivät ole jumalia toisten kansojen jumalat, mutta Herra on
  taivaitten luoja.
6 Hänen on loisto ja hänen on kunnia, hänen pyhäkössään on
  voima ja kirkkaus.
7 Maan kaikki kansat, tunnustakaa Herra, tunnustakaa Herran
  kunnia ja voima,
8 tunnustakaa hänen nimensä kunnia!

Seuraa ilmoituksia Ylä-Satakunta lehdessä